Podielové fondy

Podielové listy investičných fondov môžu byť vhodné pre začínajúcich investorov, ktorí si chcú vyskúšať obchodovanie s cennými papiermi, a to s minimálnymi informačnými a transakčnými nákladmi. Zároveň ich ocenia aj skúsení investori, pre ktorých môžu byť zaujímavým doplnkom ich existujúceho portfólia.

Pokiaľ je vaším zámerom dlhodobé zhodnocovanie vašich úspor, potom pravidelné investovanie do podielových fondov je tou správnou voľbou. Veľkou výhodou pravidelného investovania je totiž zníženie rizika nesprávneho načasovania investície.


Prečo investovať do podielových fondov

 

Je to jednoduché

Podielové fondy nakúpite ľahko online z počítača alebo mobilu, nemusíte sa nič učiť. O majetok fondu a jeho výkonnosť sa starajú skúsení portfólio manažéri.

 

Investície od 10 EUR mesačne

Investovať môžete jednorazovo alebo pravidelne. V prípade pravidelného investovania začína minimálna investícia na 10 EUR mesačne, jednorazovo od 200 EUR.

 

Nulové vstupné aj výstupné poplatky

Poplatok pri predaji platíte iba v prípade, že podielové listy držíte menej ako 12 mesiacov (vo výške 3 % z celkovej hodnoty odkupovaných podielových listov).

 

AKO ZAČAŤ


Čo sú podielové fondy?

Podielový fond je súbor majetku (napríklad akcií a dlhopisov), ktorý je profesionálne spravovaný investičnou spoločnosťou v súlade s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch a v štatúte podielového fondu. Investori nákupom podielových listov fondu získavajú podiel na majetku fondu a stávajú sa podielnikmi. Podielové fondy sú štandardným nástrojom kolektívneho investovania, vďaka ktorému môžu aj investori s menším kapitálom vhodne diverzifikovať svoje portfólio, a to s minimálnymi informačnými a transakčnými nákladmi. Podielové fondy tak ponúkajú jednoduchý spôsob investovania pre všetkých, aj pre klientov bez predchádzajúcich skúseností s obchodovaním.

AKTUÁLNY TIP:

Láka vás investovanie a chcete sa o ňom dozvedieť viac? Prihláste sa zadarmo na kurz od Fio banky. Prihlasovanie práve prebieha, zarezervujte si miesto včas.


Fio globální akciový fond - trieda EUR

Jedná sa o fond akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku.

Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Graf nižšie zodpovedá EUR triede.

Fio globální akciový fond - trieda CZK

Jedná sa o fond akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku.

Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Graf nižšie zodpovedá CZK triede.


Ako začať

  1. V internetovom bankovníctve pod záložkou +Nový produkt uzatvorte investičnú zmluvu.
  2. Po vyplnení krátkeho dotazníka dostanete prístup do internetovej aplikácie e-Broker.
  3. Na svoj obchodný účet prepošlite peniaze a môžete obchodovať, podielové fondy nájdete na hlavnej lište v záložke portfólio.

Nakupovať podielové listy môžete aj v aplikácii Fio Smartbanking, kde na záložke Investície po kliknutí na vybraný fond použijete modré tlačidlo +Nakúpiť a ďalej postupujete obdobným spôsobom.

  1. Príďte na ktorúkoľvek našu pobočku a uzatvorte investičnú zmluvu.
  2. Po vyplnení krátkeho dotazníka dostanete prístup do internetovej aplikácie e-Broker.
  3. Na svoj obchodný účet prepošlite peniaze a môžete obchodovať; podielové fondy nájdete na hlavnej lište v záložke portfólio

TIP: Ak chcete všetko vybaviť online, môžete si cez mobil založiť bežný účet a po jeho aktivácii uzavrieť obchodný účet prostredníctvom internetového alebo mobilného bankovníctva.Upozornenie pre investorov

Fio investiční společnost pri obhospodarovaní fondov dodržuje limity podľa právnych predpisov a zároveň limity uvedené v štatútoch fondov. Majetok podielnikov (aktíva fondu) je oddelený od majetku investičnej spoločnosti. Fondy sú pod dohľadom ČNB a depozitára. Štatúty a oznámenie kľúčových informácií fondov v slovenskom jazyku môžete nájsť na www.fiofondy.sk či na ktorejkoľvek našej pobočke.

Minulá výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť aj v budúcom období. Investície do investičných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností stratové. Záujemcovia o úpis či kúpu podielových listov či investičných akcií investičných fondov si musia sami podľa svojich pomerov posúdiť vhodnosť takejto investície a svoje investičné rozhodnutia by mali robiť na základe zváženia informácií uvedených v štatúte príslušného fondu a jeho oznámenia kľúčových informácií (KID). Záujemcovia úpis či kúpu podielových listov či investičných akcií investičných fondov by sa tiež mali oboznámiť s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami investície. Prípadné zdanenie výnosov z takejto investície závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť.

Viac informácií nájdete v štatútoch a KIDoch jednotlivých fondov a rovnako aj v dokumente Informácie o investičných nástrojoch, o ochrane investičných nástrojov a peňažných prostriedkov klientov a niektoré ďalšie informácie týkajúce sa obchodovania s investičnými nástrojmi.

Ovládajte svoj účet priamo z mobilu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu Smartbanking!