Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú rozumný kompromis medzi konzervatívnejšími produktmi s nízkou rizikovosťou a nízkym výnosom (sporiace účty alebo termínované vklady) a samostatným obchodovaním na trhoch cenných papierov (vyššie riziko, ale možnosť vyšších výnosov).

Podielové fondy sú vhodné pre všetky typy investorov. Ocenia ich úplní začiatočníci i skúsení investori, pre ktorých môžu byť podielové listy fondov vhodným doplnkom ich portfólia.
Vďaka možnosti investovať pravidelne menšie peňažné čiastky sú optimálnou formou dlhodobého zhodnocovania úspor. Výhodou môže byť aj skutočnosť, že nepotrebujete žiadne skúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi, keďže sa o podielové fondy stará tím skúsených portfólio manažérov.

 

Najväčšími výhodami podielových fondov sú:

  • Minimálna investícia od 10 EUR mesačne.
  • Nulové vstupné poplatky.
  • Nulové výstupné poplatky (poplatok vo výške 3% z celkovej hodnoty odkupovaných podielových listov platíte iba ak podielové listy držíte menej ako 12 mesiacov).
  • O majetok fondu a jeho výkonnosť sa starajú skúsení portfólio manažéri.

Čo sú podielové fondy?

Podielový fond je súbor majetku (napríklad akcií a dlhopisov), ktorý je profesionálne spravovaný investičnou spoločnosťou v súlade s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch a v štatúte podielového fondu. Investori nákupom podielových listov fondu získavajú podiel na majetku fondu a stávajú sa podielnikmi. Podielové fondy sú štandardným nástrojom kolektívneho investovania, vďaka ktorému môžu aj investori s menším kapitálom vhodne diverzifikovať svoje portfólio, a to s minimálnymi informačnými a transakčnými nákladmi. Podielové fondy tak ponúkajú jednoduchý spôsob investovania pre všetkých, aj pre klientov bez predchádzajúcich skúseností s obchodovaním.

Ovládajte svoj účet priamo z mobilu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu Smartbanking!