Internetbanking

Elektronická správa účtov je moderný a efektívny spôsob, ako rýchlo ovládať svoje financie z pohodlia domova.

 Výhody internetbankingu

 • K bežnému, podnikateľskému alebo sporiacemu účtu Fio zadarmo
 • Možnosť otestovať si demo internetbanking na 30 dní
 • Možnosť zvoliť si vlastné užívateľské meno
 • Vysoká úroveň zabezpečenia proti zneužitiu pomocou jednorazových SMS kódov či elektronického kľúča
 • Ovládanie z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet
 • Neobmedzená história transakcií a možnosť nastavenia hlásičov, ktoré vás podľa zadaných dispozícii informujú o dianí na účte

Zobrazovanie a nastavenie informácií

 • Výpis z účtu alebo podúčtu
 • Zostatok na účte k určitému dátumu, elektronické výpisy
 • Neobmedzená história pohybov na účte
 • Prehľad podaných platobných príkazov spolu s ich stavmi
 • Nastavenie šablon
 • Možnosť podať otázku prostredníctvom aplikácie Fio servis
 • Aktivácia mobilnej aplikácie Fio Smartbanking.
 • Nastavenie spôsobu autorizácie transakcií (mobilná aplikácia/SMS kód).

Finančné operácie

 • Tuzemský i zahraničný jednorazový príkaz na úhrade
 • Trvalý príkaz na úhrade
 • Zriadenie / zmena / zrušenie trvalého príkazu, príkazu na inkasu, súhlasu s inkasom v prospech iného účtu
 • Zriaďovanie podúčtov a rušenie podúčtov; rušenie účtov, pri ktorých to dovoľuje zmluva a podmienky k účtu
 • Odvolanie príkazu na úhradu finančných prostriedkov, ktorého splatnosť ešte len nastane

Dojednanie nových produktov

 • Účty (bežný účet, Fio konto, termínovaný vklad s obnovou).
 • Platobné karty (pre majiteľa účtu aj inú osobu).
 • Poistenie ku karte (cestovné poistenie, poistenie strát a krádeže).
 • Kontokorent.
 • Investovanie (podielové fondy aj priame obchodovanie na burze).

Tipy pre podnikateľov

 • Bezpečné automatizované získavanie dát z účtov (viac nižšie).
 • Možnosť viacnásobného podpisu.

O Fio API Bankovníctve

Fio API Bankovníctvo je označenie pre automatizované komunikačné rozhranie, ktoré umožňuje získavať dáta z účtov vedených vo Fio banke, pričom môže byť použité nielen pre napojenie účtovných programov, ale rovnako pre automatické strojové spracovanie pohybov alebo výpisov z bankového systému (API = Application Programming Interface). Všetka komunikácia medzi bankou a cieľovou stanicou prebieha pomocou SSL protokolu s najmenej 128bitovým šifrovaním. Pre stiahnutie dát nie je potrebné byť prihlásený do internetového bankovníctva, odpovede na žiadosť o dáta z bankového systému sa získavajú prostredníctvom definovaného rozhrania, ktoré je prístupné prostredníctvom URL. Viac informácií a návod pre nastavenie nájdete v dokumente Fio API Bankovníctvo.

Ovládajte svoj účet priamo z mobilu.

Stiahnite si zadarmo aplikáciu Smartbanking!