Fio banka spúšťa Google Pay
Fio banka začala svojím klientom ponúkať možnosť…