Fio banka spúšťa Google Pay
Fio banka začala svojím klientom ponúkať možnosť…
Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov a investícií do cenných papierov.