Fio banka spúšťa okamžité platby
Posielanie aj prijímanie je zadarmo.
Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov a investícií do cenných papierov.

Nezohľadňovanie nepriaznivých dopadov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti