Fio banka oslavuje 30 rokov
Ďakujeme našim klientom. Je vás už 1,4 milióna!
Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov a investícií do cenných papierov.

Nezohľadňovanie nepriaznivých dopadov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti