Fio banka zvyšuje úrok na sporení na 2 %
Fio banka od 1. januára zvýšila na sporiacom účte…
Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov a investícií do cenných papierov.

Nezohľadňovanie nepriaznivých dopadov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti