Fio banka umožňuje založiť účet online
Fio banka najnovšie rozšírila možnosti založenia…
Fio banka sa zameriava na poskytovanie bežných bankových služieb bez poplatkov a investícií do cenných papierov.